Տվյալների փոխանցման ծառայություն

 Երևան քաղաքում

Պորտի արագություն

Ցանցի 1 կետի սակագին (ամսավճար)

1 Մբ/վ
22 800 դրամ
10 Մբ/վ
34 800 դրամ
100 Մբ/վ
82 800 դրամ


Մարզային սակագնային փաթեթի գնացուցակ

Պորտի արագություն

Ցանցի 1 կետի սակագին (ամսավճար)

1 Մբ/վ
14 400 դրամ
10 Մբ/վ
20 400 դրամ
20 Մբ/վ
30 600 դրամ
50 Մբ/վ
45 900 դրամ
100 Մբ/վ
108 000 դրամ

Ծանոթություն

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով և ներառում են ԱԱՀ:

ա) Ծառայությունը չի մատուցվում 1 Մբ/վ-ից փոքր արագությունների համար:

բ) Վերը նշված սակագները կիրառվում են 1 ամիս ժամկետով պայմանագրի կնքման դեպքում: Ծառայության մատուցման ավելի երկարատև ժամկետների կամ այլ թողունակության դեպքում, քան նշված է աղյուսակում կամ պայմանագրի այլ հատուկ պայմանների դեպքում, ինչպես նաև կախված ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ սարքերի տեսակից և քանակից, ծառայության մատուցման տեղանքից՝ սակագները սահմանվում են Հաճախորդի և «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ-ի միջև բանակցությունների արդյունքում` հաշվի առնելով ծառայությունների մատուցման այլ պայմանները:

Կարդալ ավելին Փակել