Հավելյալ ծառայություններ

Հավելյալ ծառայությունները տրամադրվում են ի լրումն սակագնային փաթեթների հիմնական ծառայությունների: Հավելյալ ծառայություններին հնարավոր է միանալ՝ վճարելով սահմանված միանվագ վճարը կամ ամսավճարը: Որևէ հավելյալ ծառայության՝ որևէ սակագնային փաթեթի համար հասանելի կամ որևէ սակագնային փաթեթում ներառված լինելը սահմանվում է տվյալ սակագնային փաթեթի պայմաններով: Եթե հավելյալ ծառայությունը ներառված է որևէ սակագնային փաթեթում, ապա տվյալ սակագնային փաթեթով տվյալ հավելյալ ծառայության մատուցման համար վճար չի գանձվում:

Հավելյալ SmartBox Սարք

2,000 ֏

Միացվող յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր հավելյալ SmartBox Սարքի համար սահմանված է Մուլտիրում ծառայության հավելյալ Սարքի ամսավճար՝ 2000 ՀՀ դրամի (ներառյալ ԱԱՀ) չափով:

Մուլտիրում

500 ֏

Ակտիվացնելով Մուլտիրում ծառայությունը՝ բաժանորդը կարող է ի լրումն օգտագործման իրավունքով և առանց վճարի գանձման տրամադրված հեռուստատեսային SmartBox Սարքի՝ միացնել առավելագույնը 2 հավելյալ հեռուստատեսային SmartBox Սարք՝ ստանալով հնարավորություն դիտել իր սակագնային փաթեթի բովանդակությունը միացված բոլոր Սարքերի միջոցով:

SmartBox Wi-Fi

500 ֏

SmartBox Wi-Fi ծառայության միջոցով հնարավոր է Սմարթ հեռուստատեսության ծառայությունից օգտվել՝ SmartBox սարքը միացնելով անլար (Wi-Fi) տարբերակով:

Ֆիլմերի փաթեթներ (5 Դիտում)

1,000 ֏

«Սմարթ հեռուստատեսություն» ծառայության Բաժանորդը հնարավորություն ունի ձեռք բերել ֆիլմերի փաթեթներ: Ֆիլմերի փաթեթների համար սահմանված է միանվագ վճար, որը վճարվում է հետվճարային եղանակով: 5 դիտում – տրամադրվում է 5 (հինգ) ֆիլմ դիտելու հնարավորություն՝ 1000 (մեկ հազար) ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) միանվագ վճարով:

Ֆիլմերի փաթեթներ (10 Դիտում)

1,500 ֏

«Սմարթ հեռուստատեսություն» ծառայության Բաժանորդը հնարավորություն ունի ձեռք բերել ֆիլմերի փաթեթներ: Ֆիլմերի փաթեթների համար սահմանված է միանվագ վճար, որը վճարվում է հետվճարային եղանակով: 10 դիտում – տրամադրվում է 10 (տասը) ֆիլմ դիտելու հնարավորություն՝ 1500 (մեկ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) միանվագ վճարով

Ֆիլմերի փաթեթներ (20 Դիտում)

2,500 ֏

«Սմարթ հեռուստատեսություն» ծառայության Բաժանորդը հնարավորություն ունի ձեռք բերել ֆիլմերի փաթեթներ: Ֆիլմերի փաթեթների համար սահմանված է միանվագ վճար, որը վճարվում է հետվճարային եղանակով: 20 դիտում – տրամադրվում է 20 (քսան) ֆիլմ դիտելու հնարավորություն՝ 2500 (երկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) միանվագ վճարով:

Ֆիլմերի փաթեթներ (100 Դիտում)

10,000 ֏

«Սմարթ հեռուստատեսություն» ծառայության Բաժանորդը հնարավորություն ունի ձեռք բերել ֆիլմերի փաթեթներ: Ֆիլմերի փաթեթների համար սահմանված է միանվագ վճար, որը վճարվում է հետվճարային եղանակով: 100 դիտում – տրամադրվում է 100 (հարյուր) ֆիլմ դիտելու հնարավորություն՝ 10000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) միանվագ վճարով:

Եթերի տեսագրում

1,000 ֏

Եթերի տեսագրում ծառայության միջոցով հնարավոր է տեսագրել հետագայում հեռարձակվող հաղորդումներն ուղիղ եթերում: Ակտիվացնելով Եթերի տեսագրում (NPVR) ծառայությունը` Սմարթ հեռուստատեսության ծառայության բաժանորդը ստանում է վիրտուալ տարածք մինչև 3 ժամ տևողությամբ եթերի տեսագրություն իրականացնելու հնարավորությամբ՝ վճարելով 1000 դրամ (ներառյալ ԱԱՀ) ամսավճար:

Առանձին ալիքներ

90 ֏

Սմարթ հեռուստատեսության ծառայության բաժանորդը կարող է միանալ առաջարկվող առանձին հեռուստաալիքներին: Ակտիվացված յուրաքանչյուր առանձին հեռուստաալիքի համար ամսավճարը գումարվում է տվյալ սակագնային փաթեթի ամսավճարին: