Պայմաններ

Գները ներկայացված են ՀՀ դրամով՝ ներառյալ ԱԱՀ:

*Փակ խմբում ներառվում են Ռոստելեկոմի կողմից կազմակերպությանը տրամադրված հեռախոսահամարները:

**Ռոստելեկոմ Ինտերնետի կամ Հեռուստատեսության բաժանորդների համար Ֆիքսլայն Օֆիս ծառայության ակտիվացումը կատարվում է առանց վճարի գանձման:

Միանվագ վճարը միևնույն բաժանորդային հասցեում կիրառվում է միայն մեկ անգամ՝ անկախ ակտիվացված ծառայությունների քանակից:

Ֆիքսլայն Օֆիս սակագնային փաթեթի բաժանորդները կարող են օգտվել Անվանափոխության, Հասցեի փոփոխության, Սակագնային փաթեթի փոփոխության, Ժամանակավոր կասեցման, Հաշվի վերծանման, Հեռախոսահամարի փոփոխության, Գեղեցիկ հեռախոսահամարի ընտրության ծառայություններից:

Կարդալ ավելին Փակել