Պայմաններ

Ծառայությունից կարող են օգտվել ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձինք։

RT Cloud ծառայության դիմաց վճարումը կատարվում է ամսական կտրվածքով՝ հետվճարային համակարգով:

Կարդալ ավելին Փակել